Περιγραφή-Description
Καναπές Lambert Sofa της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 260cm, 310cm, γωνια
Πληροφορίες - Information
Brand:FENDI CASA
Διαστάσεις - Sizes:260cm, 310cm, γωνια
Website:FENDI
Casa Vogue e-Shop

Lambert Sofa

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 260cm, 310cm, γωνια
    Καναπές
    Καναπές Lambert Sofa της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 260cm, 310cm, γωνια Διαστάσεις: 250cm, 290cm, 380cm Διαστάσεις: 230cm, 260cm, 305cm, 315cmLambert Sofa

FENDI: Visit Website