Περιγραφή-Description
Καναπές Kelly με ενιαίο μαξιλάρι στο κάθισμα και βαθιές ραφές. Διάσταση 235x117:Kelly
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:235x117
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Kelly

Technical Features

Καναπές Kelly με ενιαίο μαξιλάρι στο κάθισμα και βαθιές ραφές.
Διάσταση 235×117

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 235x117
    Καναπές
    Καναπές Kelly με ενιαίο μαξιλάρι στο κάθισμα και στρόγγυλη πλάτη. Διάσταση 235x117
    Kelly sofa

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website