Περιγραφή-Description
Καρέκλα Kalla chair. Διαστάσεις: 51x53x78cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:51x53x78cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Mia chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 51x53x78cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Kalla chair. Διαστάσεις: 51x53x78cm
    Mia chair

    Casa Vogue: Visit Website