Περιγραφή-Description
Τραπέζι Home Hotel της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Jean-Marie Massaud. To Home Hotel αποτελεί μέρος ενός συστήματος βασισμένου στην ελεύθερη αρθρωτότητα όλων των στοιχείων που το περιλαμβάνουν. Μαύρο ξύλο και μάρμαρο, φινίρισμα που συνδέεται με μια ακριβή στιλιστική επιλογή που η συλλογή Home Hotel ερμηνεύει σε ένα σύγχρονο κλειδί μέσω προτάσεων με πρωτότυπο σχεδιασμό. Διαστάσεις: 240cm, 300cm, Ø160, Ø180cm, Ø200cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Poliform
Διαστάσεις - Sizes:240cm, 300cm, Ø160, Ø180cm, Ø200cm
Website:Poliform
Casa Vogue e-Shop

Home Hotel

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 240cm, 300cm, Ø160, Ø180cm, Ø200cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Home Hotel της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Jean-Marie Massaud. To Home Hotel αποτελεί μέρος ενός συστήματος βασισμένου στην ελεύθερη αρθρωτότητα όλων των στοιχείων που το περιλαμβάνουν. Μαύρο ξύλο και μάρμαρο, φινίρισμα που συνδέεται με μια ακριβή στιλιστική επιλογή που η συλλογή Home Hotel ερμηνεύει σε ένα σύγχρονο κλειδί μέσω προτάσεων με πρωτότυπο σχεδιασμό. Διαστάσεις: 240cm, 300cm, Ø160, Ø180cm, Ø200cm
    Home Hotel

    Poliform: Visit Website