Περιγραφή-Description
Καρέκλα Hera chair Διαστάσεις: 58x48x75cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:58x48x75cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Hera chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 53x58x86cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Dada chair Διαστάσεις: 53x58x86cm
    Hera chair

    Casa Vogue: Visit Website