Περιγραφή-Description
Τραπεζι Henry Table Διαθέσιμο σε ξυλο μασιφ
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:200cm, 250cm, 300cm, 350cm
Casa Vogue e-Shop

Henry Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • 200cm, 250cm, 300cm, 350cm
    Τραπέζι
    Τραπεζι Henry Table Διαθέσιμο σε ξυλο μασιφ
    Henry Table