Περιγραφή-Description
Βιβλιοθήκη Grafe Διαστάσεις: 100 X 36 X h 180 cm, 150 X 36 X h 180 cm, 200 X 36 X h 180 cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:Διαστάσεις: 100 X 36 X h 180 cm, 150 X 36 X h 180 cm, 200 X 36 X h 180 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Genesis

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 93,5 X 34 X h 265/280 cm
    Βιβλιοθήκη
    Βιβλιοθήκη Stem Round Διαστάσεις: 93,5 X 34 X h 265/280 cm
    Grafe

    Tonin: Visit Website