Περιγραφή-Description
Καρέκλα Queen chair Διαστάσεις: 59x63x89cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:59x63x89cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Grace Bon

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Chantal chair. Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Grace Bon

    Casa Vogue: Visit Website