Περιγραφή-Description
Καρέκλα Gliss chair Διαστάσεις: 60x54x74hcm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:60x54x74hcm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Gliss chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 60x54x74hcm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Gliss chair Διαστάσεις: 60x54x74hcm
    Gliss chair

    Casa Vogue: Visit Website