Περιγραφή-Description
Βιβλιοθήκη Gemini Διαστάσεις: 126 X 30 X h 188.5 cm, 189 X 30 X h 188.5 cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:Διαστάσεις: 126 X 30 X h 188.5 cm, 189 X 30 X h 188.5 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Gemini

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 126 x 30 x h 188.5 cm 189 x 30 x h 188.5 cm
    Βιβλιοθήκη
    Βιβλιοθήκη Gemini Διαστάσεις: 126 x 30 x h 188.5 cm 189 x 30 x h 188.5 cm
    Gemini

    Tonin: Visit Website