Περιγραφή-Description
Καρέκλα Garbo σε δέρμα. Διαστάσεις: 48x60x88cm
Πληροφορίες - Information
Brand:OLIVER B
Διαστάσεις - Sizes:48x60x88cm
Website:Oliver B
Casa Vogue e-Shop

Garbo

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 48x60x88cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Garbo σε δέρμα. Διαστάσεις: 48x60x88cm
    Garbo

    Oliver: Visit Website