Περιγραφή-Description
Καναπές Franz Sofa Διάσταση: 300x165cm, 315x165cm, 230cm, 400x165cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Bontempi Casa
Διαστάσεις - Sizes:Διάσταση: 300x165cm, 315x165cm, 230cm, 400x165cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop
e-Shop:www.e-casavogue.com

Franz Sofa

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Καναπές
    Franz Sofa

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website