Περιγραφή-Description
Duse μπουφές της Casa Vogue
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:187 X 54 X h 78 cm, 240 X 54 X h 78 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Duse

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις 200cm, 220cm, 240cm
  • Διαστάση:
    Μπουφές
    Duse μπουφές της Casa Vogue
    Duse

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website