Περιγραφή-Description
Καναπές Dorian της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 270cm, 310cm, 350cm
Πληροφορίες - Information
Brand:FENDI CASA
Διαστάσεις - Sizes:270cm, 310cm, 350cm
Website:FENDI
Casa Vogue e-Shop

Dorian

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 270cm, 310cm, 350cm
    Καναπές
    Καναπές Dorian της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 270cm, 310cm, 350cm Διαστάσεις: 260cm, 305cm, 370x280cmDorian

FENDI: Visit Website