Περιγραφή-Description
Τραπέζι Delta Table διαθέσιμο σταθερό ή ανοιγόμενο. Πόδια από μέταλλο με πολλές επιλογές σε χρώματα. Καπάκι από ξύλο, γυαλί, κεραμικό υλικό, Anti-Scratch γυαλί. Διαστάσεις: Σταθερό: 200x116cm, 250x120cm, 200x106cm, 250x106cm Ανοιγόμενο:170/210/250x106cm, 200/250/300x106cm
Πληροφορίες - Information
Brand:BONTEMPI
Διαστάσεις - Sizes:Σταθερό: 200x116cm, 250x120cm, 200x106cm, 250x106cm Ανοιγόμενο:170/210/250x106cm, 200/250/300x106cm
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Delta Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 200x116cm, 250x120cm, 200x106cm, 250x106cm Ανοιγόμενο:170/210/250x106cm, 200/250/300x106cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Delta Table διαθέσιμο σταθερό ή ανοιγόμενο. Πόδια από μέταλλο με πολλές επιλογές σε χρώματα. Καπάκι από ξύλο, γυαλί, κεραμικό υλικό, Anti-Scratch γυαλί. Διαστάσεις: Σταθερό: 200x116cm, 250x120cm, 200x106cm, 250x106cm Ανοιγόμενο:170/210/250x106cm, 200/250/300x106cm
    Delta Table

    Bontempi: Visit Website