Περιγραφή-Description
Τραπεζι Delta Pia. Διαστάσεις: 160x90cm, 190x90cm, 200x100cm, 240x100cm, Ανοιγόμενο: 160/250cm, 190/280cm, 220/310cm,
Πληροφορίες - Information
Brand:Pia
Διαστάσεις - Sizes:160x90cm, 190x90cm, 200x100cm, 240x100cm, Ανοιγόμενο: 160/250cm, 190/280cm, 220/310cm,
Website:Pia
Casa Vogue e-Shop
Delta Pia

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • 160x90cm, 190x90cm, 200x100cm, 240x100cm, Ανοιγόμενο: 160/250cm, 190/280cm, 220/310cm,
    Τραπέζι
    Τραπεζι Delta Pia. Διαστάσεις: 160x90cm, 190x90cm, 200x100cm, 240x100cm, Ανοιγόμενο: 160/250cm, 190/280cm, 220/310cm,
    Delta Pia

    Pianca: Visit Website