Περιγραφή-Description
Cubitum coffee table σε επιφάνεια σε γυαλί και βάση σε ξύλο:cobitum
Πληροφορίες - Information
Brand:Reflex
Διαστάσεις - Sizes:135x90 / 165x110 / 90x90
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Cubitum coffee table

Technical Features

Cubitum coffee table

135×90 / 165×110 / 90×90

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 135x90 / 165x110 / 90x90
    Τραπέζι σαλονιού
    Cubitum coffee table 135x90 / 165x110 / 90x90
    Cubitum coffee table

    Casa Vogue: Visit Website