Περιγραφή-Description
Τραπεζι Clessidra Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό και βάση σε μέταλλο
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Clessidra Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό, γυαλί και βάση σε μέταλλο
Casa Vogue e-Shop

Clessidra Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Clessidra Table Διαστάσεις: Σταθερό: Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Clessidra Table