Περιγραφή-Description
Βιβλιοθήκη Civitas Διαστάσεις:- cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Tonin
Διαστάσεις - Sizes:Διαστάσεις: - cm
Website:Tonin
Casa Vogue e-Shop

Civitas

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 93,5 X 34 X h 265/280 cm
    Βιβλιοθήκη
    Βιβλιοθήκη Stem Round Διαστάσεις: 93,5 X 34 X h 265/280 cm
    Lexington Bookcase

    Tonin: Visit Website