Περιγραφή-Description
Κονσόλα Charlotte console Διάσταση: 112x36x80cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:112x36x80cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Charlotte console

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
    Κονσόλα
    Κονσόλα Charlotte console Διάσταση: 112x36x80cm
    Charlotte console

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website