Περιγραφή-Description
Βιβλιοθήκη Charlotte. Διαστάσεις: -
Πληροφορίες - Information
Brand:Tonin
Διαστάσεις - Sizes:Διαστάσεις: 140x40x180cm, 140x40x95cm
Website:Tonin
Casa Vogue e-Shop

Charlotte Bookcase

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -
    Βιβλιοθήκη
    Βιβλιοθήκη Charlotte. Διαστάσεις: -
    Charlotte Bookcase

    Tonin: Visit Website