Περιγραφή-Description
Charisma Bar της εταιρείας Giorgio Collection. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε όλη την Ελλάδα τον οίκο Giorgio Collection. Μπαρ σε ξύλο Black Bubinga Διαστάσεις: 190x70x110cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Giorgio Collection
Διαστάσεις - Sizes:190x70x110cm
Casa Vogue e-Shop

Absolute Bar

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • 190x70x110cm
    Bar
    Charisma Bar της εταιρείας Giorgio Collection. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά σε όλη την Ελλάδα τον οίκο Giorgio Collection. Μπαρ σε ξύλο Black Bubinga Διαστάσεις: 190x70x110cm
    Charisma Bar

    Giorgio Collection: Visit Website