Περιγραφή-Description
Τραπέζι Big Wave Table Διαστάσεις:
Πληροφορίες - Information
Brand:Fiam
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Big Wave Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • -
    Τραπέζι
    Τραπέζι Big Wave Table Διαστάσεις:
    Coral Table