Περιγραφή-Description
Πληροφορίες - Information
Brand:BONTEMPI
Διαστάσεις - Sizes:Διαστάσεις: 200x100, 250x106, 300x120 200x116, 250x120, 300x120 200/250/300x106
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Bach Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -
    Τραπέζι
    Τραπέζι Bach Table
    Bach Table

    Bontempi: Visit Website