Περιγραφή-Description
Κονσόλα Bach console της Bontempi. Διαθέσιμος σε πολλά υλικά και αποχρώσεις. Διάσταση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:Διάσταση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Bach console

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
    Κονσόλα
    Κονσόλα Bach console της Bontempi. Διαθέσιμος σε πολλά υλικά και αποχρώσεις. Διάσταση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
    Lymph

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website