Περιγραφή-Description
Aurora βιβλιοθήκη-κάβα με γυάλινα ράφια, οπίσθιο φωτισμό με πρισματικό σχήμα. Δυνατότητα τοποθέτησης ανοξείδωτων δοχείων για μπουκάλια για μετατροπή της φωτεινής βιβλιοθήκης σε κάβα.
Πληροφορίες - Information
Brand Reflex
Casa Vogue e-Shop

Aurora

Technical Features

Aurora

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Βιβλιοθήκη - Κάβα
    Aurora βιβλιοθήκη-κάβα με γυάλινα ράφια, οπίσθιο φωτισμό με πρισματικό σχήμα.
    Aurora

    Casa Vogue: Visit Website