Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι σαλονιού Art. 500/46 Διαστάσεις: 160x100cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Giorgio Collection
Διαστάσεις - Sizes:160x100cm
Casa Vogue e-Shop

Art. 500/46

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 160x100cm
    Coffee Tables
    Τραπεζάκι σαλονιού Art. 500/46 Διαστάσεις: 160x100cm
    Art. 500/46

    Giorgio Collection: Visit Website