Περιγραφή-Description
Art.3815 Διαστάσεις: Ø160cm, Ø200cm.
Πληροφορίες - Information
Brand:Giorgio Collection
Διαστάσεις - Sizes:Ø160cm, Ø200cm.
Casa Vogue e-Shop

Art.3815

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: Ø160cm, Ø200cm.
    Τραπέζι
    Art.3815 Διαστάσεις: Ø160cm, Ø200cm.
    Art.3815

    Giorgio Collection: Visit Website