Περιγραφή-Description
Κρεβάτι Amante
Πληροφορίες - Information
Brand:PIANCA
Διαστάσεις - Sizes:176x223x105cm, 196x223x105cm
Website:Pianca
Casa Vogue e-Shop

Amante

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 176x223x105cm (για στρώμα 160x200cm) & 196x223x105cm (για στρώμα 180x200cm)
    Κρεβάτι
    Κρεβάτι Amante
    Amante