Οροι χρήσης

 

Η ιστοσελίδα της Casa Vogue Theocharidis® είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης που παρέχεται από την Casa Vogue Theocharidis®. Με την είσοδό σας στον ιστότοπο, δηλώνετε ότι καταλαβαίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. Αν δεν καταλαβαίνετε ή δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και μην κάνετε λήψη υλικού από αυτόν.

Η Casa Vogue Theocharidis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου και των νομικών ανακοινώσεων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Όρια χρήσης

Όλα τα περιεχόμενα, όπως για παράδειγμα και χωρίς περιορισμούς, η τεχνογνωσία, το κείμενο, τα γραφικά, τα αρχεία, οι πίνακες, οι εικόνες και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε προϊόν ή εταιρεία που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες ή κατόχους τους και μπορούν να προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή / και από πνευματικά δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί ή καταχωρηθούν στις διορισμένες αρχές. Συνεπώς, μπορούν να φορτωθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση: για το λόγο αυτό, τίποτα δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί ή να μεταπωληθεί, εν όλω ή εν μέρει, για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε χρήση. 

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Casa Vogue Theocharidis δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση στον ιστότοπο, από την αδυναμία ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό, από την εξάρτηση του χρήστη από αυτό ή από τη χρήση του περιεχομένου του. Η Casa Vogue Theocharidis αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο ενημερωμένες, αλλά δεν εγγυάται την πληρότητα ή την ακρίβειά τους.

Η Casa Vogue Theocharidis δεν φέρει καμία ευθύνη και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τις αναφορές της εταιρείας και τυχόν τεχνικές ή άλλες ανακρίβειες που μπορεί να περιέχονται στο www.casavogue.gr.

Σε σχέση με τα παραπάνω, η Casa Vogue Theocharidis αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά οποιουδήποτε είδους και υπό οποιαδήποτε μορφή πρέπει να εκδηλώνεται, σε σχέση με την εξάρτηση από τη χρήση της τοποθεσίας www.casavogue.gr ή / και των πληροφορίων που περιέχονται σε αυτήν.

Η Casa Vogue Theocharidis διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή / και να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες και / ή προγράμματα που περιέχονται στον ιστότοπο www.casavogue.gr οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Αναφορικά με την πρόσβαση σε εξωτερικά συνδεδεμένες τοποθεσίες η Casa Vogue Theocharidis, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο. Το γεγονός ότι οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μέσω του ιστότοπου δεν συνεπάγεται ότι η Casa Vogue Theocharidis έχει οποιοδήποτε έλεγχο επί των εν λόγω τοποθεσιών και επιπλέον  η Casa Vogue Theocharidis αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά την ποιότητα, το περιεχόμενο και τα γραφικά.

Λήψη

Αντικείμενα, προϊόντα, προγράμματα και ρουτίνες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο για λήψη, όπως τεχνική ή εμπορική τεκμηρίωση, λογισμικό κτλ., εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, διατίθενται δωρεάν σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από την Casa Vogue Theocharidis. Στοιχεία που μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό τον ιστότοπο ενδέχεται να καλύπτονται από τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών τους, οπότε η Casa Vogue Theocharidis σας καλεί, ως εκ τούτου, να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τα δικαιώματα και αποκλείεται ρητά από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτό.

Οι πληροφορίες που λαμβάνετε από την Casa Vogue Theocharidis

Η Casa Vogue Theocharidis δεν δέχεται πληροφορίες εμπιστευτικού ή ιδιωτικού χαρακτήρα μέσω αυτού του ιστότοπου. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που αποστέλλεται στην Casa Vogue Theocharidis μέσω αυτού του ιστότοπου δεν θα θεωρείται εμπιστευτική. Η Casa Vogue Theocharidis δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με το υλικό αυτό και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να παρουσιάζει, να μετατρέπει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να τα διανέμει σε τρίτους, χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, η Casa Vogue Theocharidis είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί όλες τις ιδέες, τις έννοιες, την τεχνογνωσία ή τις τεχνικές γνώσεις που περιέχονται σε αυτό το υλικό, για οποιονδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν το υλικό. Οποιοσδήποτε αποστέλλει υλικό εγγυάται ότι μπορεί να δημοσιευθεί – ανώνυμα, εκτός εάν ο αποστολέας δώσει ρητή εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιήσει το όνομά του – και συμφωνεί να αποζημιώσει την Casa Vogue Theocharidis για οποιαδήποτε ενέργεια τρίτων σχετικά με το υλικό.

Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κάθε διαμάχη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, με ειδική αναφορά στους παρόντες όρους χρήσης, θα διευθετηθεί από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Δεδομένου ότι οι παρόντες όροι χρήσης ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, σε περίπτωση διαφωνίας στην ερμηνεία αυτών των όρων χρήσης μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και της αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η ελληνική έκδοση.

Το Casa Vogue Theocharidis® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό